Solveig Rhyner

Solveig är leg. barnmorska med steg 1 utbildning i KBT. Hon har många års erfarenhet av samtal med kvinnor och par. I terapi använder hon sig i första hand av kognitiv beteendeterapi, men också av mindfulness metoder. Solveigs specialitet är bearbetning av traumatiska upplevelser t ex vid förlossning, förluster, separationer och barnlöshet. Hon kan också vara behjälplig vid bl a förlossningsrädsla, oro, ångest och fobier, att hantera negativav tankar, sömbesvär, stress och utmattningsdepression.

E-post: solveig@kbt-samtal.nu

Telefon: 073 787 60 44

Hemsida:www.kbt-samtal.nu

www-konsulterna.se © All Rights Reserved