Marie Christou

Marie Christou har en bakgrund som journalist. Hon är också utbildad KBT- terapeut. Maries specialitet är ungdomar och förebyggande arbete. Hon har länge arbetat med förebyggande program som riktar sig framför allt till skolan och föräldrar. Marie är också gruppledare för olika föräldrastöds-program samt utbildar gruppledare i vissa av dessa program. Hon är en av få utbildare i Sverige som utbildar instruktörer i Örebros preventionsprogram/Effekt. Maries signum är nya synsätt och nya arenor. Hon är en uppskattad föreläsare tillsammans med polis och skolledning. Föreläsningarna riktar de sig till myndigheter, föräldrar och föreningar och syftar till att öka samverkan och öka skyddsfaktorerna kring barn/ungdomar. Marie håller också i riktade föräldrarådslag på uppdrag av skola och socialtjänst.

E-post:

Telefon:

Hemsida:

www-konsulterna.se © All Rights Reserved