Kari Kamsvåg Magnusson

Jag är socionom och leg. psykoterapeut med inriktning mot familjer och system. Det innebär att jag har kompetens att arbeta med individer, par, familjer och andra relationella sammanhang. Min erfarenhet som familjebehandlare i arbete med barn, ungdomar och familjer är lång. I gruppform har jag arbetat med föräldra-, barn- och sorg & traumagrupper.

Jag har en systemisk grundsyn, vilket innebär att jag ser människan som del av olika sammanhang där det ibland uppstår problem, men där det också finns resurser att ta hjälp av. Vikten av att hitta kreativa och lekfulla sätt för att tillsammans med barn och unga, närma sig det som är ett problem, är central. I detta präglas jag av ett samskapande, lösningsfokuserat och narrativt förhållningssätt. Du kan läsa mer om mig och vad du kan få hjälp med på karikamsvag.se

 

E-post:kari.kamsvag@uvtcmail.com

Telefon:070-714 97 37

Hemsida:karikamsvag.se

 

 

www-konsulterna.se © All Rights Reserved