Ismini Wikstrom

Jag är socionom och leg. psykoterapeut med inriktning på system och familjer. Mitt företag heter Ismini Wikström AB, terapi & utbildning.

Jag arbetar med alla svårigheter som kan rymmas i en familj, men även med parrelationer och enskilda terapier

Under 2012 har jag även börjat arbeta med samtal för företagshälsovård, per telefon inom hela Sverige, och i Stockholm även med personliga möten.

Jag möter människor som vill förändra något, antingen hos sig själva eller i relation till någon annan. I kris- och stödsamtal kan det handla om att helt enkelt stå ut med en svår situation och hitta kraft att gå vidare. På min hemsida isminiwikstrom.se kan du läsa mycket mer om vad jag har att erbjuda och hur vi kan arbeta ihop.

E-post:kontakt@isminiwikstrom.se

Telefon:070-453 07 65

Hemsida:isminiwikstrom.se

 

 

 

www-konsulterna.se © All Rights Reserved