Helena Isberg Malmgård

Helena Isberg Malmgård är auktoriserad socionom och utbildad handledare. Hon har arbetat sedan 1998 med barn och ungdomar inom socialtjänsten. Helena inspireras av systemteoretiska tänkare och strävar i sitt arbete efter att stärka det som fungerar i olika sammanhang, utan att bortse från det som är svårt. Hon har ett särskilt intresse för personalhälsofrågor och stressreducering. Läs vidare på www.samtalsomcirklar.se

E-post:helena@samtalsomcirklar.se

Telefon: 076-8083628

Hemsida:www.samtalsomcirklar.se

www-konsulterna.se © All Rights Reserved