Hans Boström

Hans Boström arbetar som familjerådgivare och är socionom, leg psykoterapeut och av KFR auktoriserad familjerådgivare.

Han har lång erfarenhet av arbete som familjerådgivare (maj 2013 är det 12 år) inom kommunal familjerådgivning där kontakterna varit både kortare (rådgivande, mer koncentrerade interventioner) samt längre (familjeterapier). Dessutom har Hans utfört frivilliga samarbetssamtal på uppdrag från Nynäshamns kommun. Hans har även tidigare mångårig erfarenhet av institutionsvård av ungdomar och barn samt deras familjer och familjesystem. På institutionerna har miljöterapin varit basen med familjeterapi som ett viktigt komplement.

Att vara auktoriserad familjerådgivare av KFR innebär att få 60 timmars introduktionshandledning som nyanställd samt att ha arbetat minst fem år på heltid som familjerådgivare. Hans har även själv varit handledare vid flera tillfällen av nyanställda familjerådgivare.

Psykoterapiexamen har Han från Lindköpings universitet, relationell inriktning. Denna är en vidareutveckling i den psykodynamiska skolan

 

E-post: hasse2.bostrom@gmail.com

Telefon:

Hemsida:

www-konsulterna.se © All Rights Reserved